Thursday Aug 10, 2023

היכונו למפץ התעסוקה החרדי?

ד"ר איתן רגב, סמנכ"ל מחקר ונתונים של המכון החרדי למחקרי מדיניות, ועו"ד אברהם יוסטמן, סמנכ"ל קרן קמ"ח, התיישבו לשוחח על אתגרי שוק העבודה החרדי:

  • מה עומד מאחורי העלייה בשיעור החרדים העובדים?
  • באג או פיצ'ר? סוגיית אי-התעסוקה במגזר החרדי
  • האם מודעים בחברה החרדית להשלכות הכלכליות העתידיות של אי השתתפות בשוק העבודה?
  • ומה ההשלכות של הורדת גיל הפטור?

מגישה: יהודית מילצקי, חוקרת בכירה במכון החרדי

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822